Systemy kompletacji

Kompletacja na produkcji odnosi się do procesu zleceń, które określają jakie elementy mają być zebrane, zapakowanie i przygotowane jako gotowe produkty do wysyłki.

Sprawdź ofertę
 • Przepływ wewnątrzzakładowy
  Just in time

 • Analityka
  i symulacje procesów

 • Zarządzanie magazynem zwiększenie
  konkurencyjności

 • Koordynacja procesów
  produkcyjnych

Najważniejsze aspekty kompletacji:

Zautomatyzowane systemy kompletacji są projektowane w sposób ściśle dopasowany do indywidualnych potrzeb zakładu produkcyjnego.

Kluczowym elementem systemu są stanowiska kompletacji. Typowym przykładem takiego stanowiska jest regał przepływowy z systemem pick-by-light. Gdy karton bądź kuweta trafia do takiego regału, kolejny czytnik skanuje jego kod. Na tej podstawie system podejmuje decyzję, jakie produkty powinny zostać zapakowane do tego kartonu czy kuwety. 
Operator może sprawdzić na panelu operatorskim wszystkie informacje o zleceniu, 
a jego skompletowanie ułatwia system pick-by-light, wykorzystujący sygnały świetlne 
do wskazywania pozycji i produktów w magazynie. Dzięki temu możliwa jest szybkie odnalezienie właściwych produktów w regale. Świecąca się dioda wskazuje konieczność pobrania produktu z danej lokacji w ilości podanej na wyświetlaczu. Dioda gaśnie po poprawnym pobraniu produktu i potwierdzeniu klawiszem.

Po skompletowaniu elementów karton (kuweta) jest ważony, co umożliwia weryfikację poprawności operacji.

Waga kartonu (kuwety) powinna być zgodna z wagą produktów, które powinny się w nim znajdować. Dodatkowo na tym etapie wykorzystywany jest też system wizyjny sprawdzający zawartości kartonu (kuwety). Dokumentacja wideo może być przechowywana na potrzeby ewentualnych reklamacji w przyszłości. Następnie karton (kuweta) kierowany jest przez system sterowania w dalszą podróż.
W razie potrzeby może trafiać na kolejne stanowiska – do momentu, aż zostanie skompletowane całe zlecenie, które powinno się w nim znaleźć. Ważnym elementem systemu mogą również być dodatkowe stanowiska kontroli jakości, na które np. wyrywkowo mogą być kierowane wybrane kartony. Same transportery mogą być również zintegrowane z dodatkowymi wagami (sprawdzającymi, czy aktualna
masa kartonu mieści się w założonym przedziale), a w zależności od potrzeb można również przewidzieć dodatkowe regały i miejsca buforowe.

Innym rodzajem stanowiska, które może wchodzić w skład linii kompletacji, jest system konfekcjonowania A-Frame.

Jest to całkowicie zautomatyzowana maszyna kompletująca kuwety. Jej zaletą jest szybkość działania – pozwala ona sprawnie skompletować elementy zamówienia do kuwet, poruszających się na przenośnikach taśmowych. Zawartość tych kuwet może być na dalszych etapach kompletacji dodawana do innych kartonów, wcześniej częściowo wypełnionych – tworząc w sumie kompletne zamówienie. Pojedyncze kuwety mogą również stanowić oddzielne zamówienia – w tej formie są one dostarczane np. do aptek.

Poprawne wykonanie kluczowych elementów kompletacji na produkcji jest niezbędne dla zapewnienia terminowej dostawy produktów, zadowolenia klientów oraz efektywnego funkcjonowania procesów produkcyjnych.

Zobacz więcej arrow

Przykład systemu kompletacji

Wybrane realizacje

Logistyka produkcji i efektywny transport wewnątrzzakładowy montażu krzeseł w firmie Flokk

 

Wszystkie założenia w tym projekcie, które były na początku, czyli skrócenie czasu tag timu, zminimalizowanie czynności, które są tą wartością niedodaną. Zwiększenie generalnie efektywności pracy na linii zostały osiągnięte, przy, co jest bardzo ważne utrzymaniu ergonomii i nieobciążeniu pracowników nadmiernym tempem pracy.
Paweł Chmiela Dyrektor produkcji Flokk sp. Z o.o.

Logistyka produkcji i efektywny transport wewnątrzzakładowy

 

Wszystkie założenia w tym projekcie, które były na początku, czyli skrócenie czasu tag timu, zminimalizowanie czynności, które są tą wartością niedodaną. Zwiększenie generalnie efektywności pracy na linii zostały osiągnięte, przy, co jest bardzo ważne utrzymaniu ergonomii i nieobciążeniu pracowników nadmiernym tempem pracy.

Artykuły

Inteligentnie i płynnie

Linia biznesowa intralogistyka w ASTOR
z marką własną EtE®flow

Sprawdź ASTOR arrow