Skip to content
ASTOR dostawcą efektywnych rozwiązań intralogistycznych

Intralogistyka to termin dość tajemniczy, a jednocześnie w przemyśle stosunkowo nowy. Choć trudno w to uwierzyć, pojęcie to po raz pierwszy zostało zdefiniowane przez organizację VDMA dopiero w 2004 roku. Jak wskazuje nazwa – jest to gałąź logistyki, która koncentruje się na procesach wewnątrz przedsiębiorstwa. Co to oznacza w praktyce?

Mówiąc krótko, intralogistyka to wszystkie procesy i działania wewnątrz przedsiębiorstwa, które związane są z przepływem materiałów (surowców i wyrobów gotowych) oraz informacji. W praktyce są to:

  • zarządzanie magazynami i stanami magazynowymi,
  • zarządzanie przepływem materiałów pomiędzy magazynami a produkcją,
  • transport wewnętrzny materiałów pomiędzy magazynami a produkcją,
  • systemy transportu surowców, półproduktów i produktów na liniach produkcyjnych,
  • przepływ informacji i organizacja pracy pracowników.

A zatem intralogistyka opisuje ogólnie cały proces przepływu materiałów w przedsiębiorstwie produkcyjnym, a także sposoby integracji i współdziałania wszystkich systemów ten przepływ realizujących.

Zadania intralogistyki

Intralogistyka to nie tylko, jak mogłoby się na pozór wydawać, ogół działań transportowych. Oczywiście przenośniki, transportery, roboty transportujące i mobilne – to wszystko jest absolutną bazą tego obszaru. Ale intralogistyka to o wiele więcej. W jej skład wchodzą też działania związane z planowaniem i automatyzacją transportu, planowaniem przepływów i zapasów magazynowych, a także optymalizacją wszystkich tych procesów.

Ma to bezpośrednie przełożenie na wykorzystywane technologie. Z jednej strony są to wszelkiego typu urządzenia transportowe, a z drugiej – rozbudowane systemy informatyczne. W szerszym ujęciu zdaniem intralogistyki może być wręcz odpowiedzialność za cały rozwój zaplecza materiałowego w przedsiębiorstwie, a więc również planowanie rozbudowy i realizację nowych inwestycji.

Dlaczego to takie ważne?

Dlaczego procesy intralogistyczne są tak istotne? Najkrócej mówiąc: ponieważ mogą przekładać się na efektywność całej produkcji w nie mniejszym stopniu, niż procesy wytwarzania. Nawet najsprawniejsze maszyny nie będą w stanie z odpowiednią wydajnością produkować, jeżeli surowce nie będą dostarczane na czas, półprodukty – sprawnie transportowane pomiędzy poszczególnymi urządzeniami, a gotowe wyroby – odbierane i odwożone do magazynu.

Efektywna intralogistyka zapewnia więc ciągłość działania przedsiębiorstwa i wszystkich procesów operacyjnych i biznesowych. Bezpośrednio przekłada się to na wydajność produkcji: produkujemy szybciej i więcej, przy jednoczesnej redukcji ryzyka powstawania błędów oraz awarii. Dzięki efektywnym procesom intralogistycznym zwiększa się również bezpieczeństwo pracy, ponieważ mniejsze jest ryzyko wypadków i kontuzji pracowników.

Dlatego rozwiązania intralogistyczne powinny być niezawodne, a ich działanie nieustannie monitorowane i optymalizowane. Minimalizowanie strat czasu i przestojów, wynikających ze zbyt wolnego transportu wewnętrznego, połączone z maksymalizacją poziomu bezpieczeństwa – to główne zadanie intralogistyki.

Trendy i technologie w intralogistyce

W ostatnich latach obserwujemy bardzo intensywny rozwój technologii intralogistycznej. To oczywiście efekt ogólnego postępu technologicznego, ale również odpowiedź na wyzwania, o których mówiliśmy wcześniej. Bo efektywna intralogistyka – taka, która działa niezawodnie i nieustannie się optymalizuje – wymaga stosowania nowoczesnych rozwiązań.

Najważniejsza jest oczywiście szeroko rozumiana automatyzacja przepływu materiałów. Za tym pojęciem kryją się nie tylko zautomatyzowane magazyny, ale przede wszystkim zautomatyzowane systemy transportu wewnętrznego. Tego rodzaju automatyzacja musi być oparta na robotach. W intralogistyce zastosowania znajdują klasyczne roboty przemysłowe, stosowane do przenoszenia elementów wewnątrz linii lub gniazd produkcyjnych, a także do automatyzacji pakowania, w tym przede wszystkim paletyzacji. Dzięki robotom wszystkie tego rodzaju powtarzalne i obciążające procesy mogą być realizowane z wielokrotnie większą wydajnością i dokładnością, niż robiliby to ludzie.

Najbardziej charakterystycznym jednak elementem intralogistycznych systemów transportowych, a coraz częściej również niezastąpionym, stają się pojazdy AGV i autonomiczne roboty mobilne. Stanowią one niejako „materiałowy krwioobieg” przedsiębiorstwa zapewniając, że wszystko zostanie zawsze dostarczone tam, gdzie trzeba – i na czas.

Nowoczesne systemy intralogistyczne wymagają oczywiście również zaplecza informatycznego. Zapewnia ono nie tylko sterowanie i nadzór nad całością procesów transportowych, ale pozwala także te procesy odpowiednio planować i optymalizować, dzięki możliwościom analizowania danych historycznych.

ASTOR dostawcą nowoczesnych systemów intralogistyki

Firma ASTOR jest dostawcą i generalnym wykonawcą kompleksowych systemów intralogistyki dla firm przemysłowych i logistycznych. Nasze projekty prowadzą doświadczeni project managerowie, a realizujemy je we współpracy z partnerami.

Wykorzystujemy najnowocześniejsze technologie. Łączymy klasyczne systemy transportowe (przenośniki rolkowe, taśmowe, łańcuchowe, transfery poprzeczne, sortery) z mobilnymi robotami AMR oraz klasycznymi robotami, realizującymi zadania pakowania i paletyzacji. W naszej ofercie znajdują się platformowe roboty mobilne MiR i widłowe AGILOX, wyposażone w czujniki laserowe i kamery 3D, które realizują procesy przewożenia pojemników i palet z półproduktami lub produktami gotowymi oraz współpracują z urządzeniami odbierającymi te ładunki.

Floty robotów transportowych MiR i Agilox działają bez centralnego systemu sterowania, co oznacza, że pojazdy poruszają się po zakładzie produkcyjnym lub magazynie w sposób autonomiczny. Operatorzy zawiadują flotą robotów na łatwym w obsłudze panelu. Aby zapewnić jak największą efektywność i niezawodność projektowanych systemów intralogistycznych, wykorzystujemy nowoczesne narzędzia, przeznaczone do symulacji wewnątrzzakładowych procesów logistycznych, w tym analizy i symulacji przepływu produktów i materiałów (takie jak oprogramowanie FlexSim).

Bezpiecznie przeprowadzamy Klienta przez proces inwestycyjny, w siedmiu podstawowych krokach:

1. Określenie zagadnienia biznesowego.

2. Zebranie danych.

3. Analiza wykonalności.

4. Analiza opłacalności.

5. Symulacje działania wdrażanego systemu.

6. Proof of Concept.

7. Realizacja wdrożenia.

Posiadamy interdyscyplinarną wiedzę, niezbędną w budowaniu nowoczesnej intralogistyki, a także wieloletnie doświadczenie. Dzięki modułowej konstrukcji dostarczane przez nas rozwiązania intralogistyczne mogą być łatwo rozbudowywane wraz z rozwojem firmy.